Zakład Sejsmologii Instytutu Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915-623, fax: +48 22 8776-722
e-mail: bples@igf.edu.pl

Jeśli zostało odczute przez Państwo zjawisko wstrząsu sejsmicznego na terenie Polski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk uprzejmie prosi o wypełnienie poniższej ankiety. Państwa informacja o odczuwalności zjawisk sejsmicznych jest dla nas bardzo cenna z uwagi na wyjątkowość zjawisk w Polsce. Uzyskana drogą ankiety informacja posłuży do poprawy dotychczasowego stanu wiedzy.

Jeśli mają Państwo jakieś materiały dokumentujące wstrząs lub jego skutki, np. zdjęcia, filmy, to bardzo prosimy o przesłanie ich na adres:
bples@igf.edu.pl

Ankieta makrosejsmiczna


1. W jakiej miejscowośi został odczuty wstrząs
     [podaj nazwę miejscowości lub kod pocztowy]
2. Którego dnia ?
3. O której godzinie ?
4. Gdzie byłeś podczas wstrząsu ?na dworze
w pojeździe
w budynku na parterze
w budynku na piętrze

Na którym piętrze?

Jeśli w budynku, to co to za budynek?
Funkcja budynku: budynek mieszkalny
budynek biurowy
szkoła
kościół
inna funkcja - jaka ?


Ile pięter:Konstrukcja budynku:

drewniana
murowana
wielka płyta
stalowa-szkieletowa
inna konstrukcja - jaka ?
5. Co robiłeś ?szedłeś
stałeś
siedziałeś
klęczałeś
leżałeś
spałeś
6. Czy wstrząs odczuły osoby ?pojedyncze
nieliczne
liczne
bardzo liczne
7. Czy wstrząs był zauważony ?tylko na wyższych piętrach
także na parterze
na ulicy
w polu
8. Jaki był rodzaj wstrząsu ?uderzenie
drganie
kołysanie
9. Ile było wstrząsów?jeden
kilka
10. Jak długo trwały? sekund
11. Jaki był kierunek wstrząsu ?północny
północno-wschodni
wschodni
południowo-wschodni
południowy
południowo-zachodni
zachodni
północno-zachodni
12. Czy zauważono ?kołysanie lamp wiszących
kołysanie obrazów
przesuwanie mebli
otwieranie i zamykanie drzwi
otwieranie i zamykanie okien
spadanie drobnych przedmiotów
przewracanie butelek
przewracanie wazonów
13. Czy zauważono przesuwanie mebli?niezauważono
przesuwanie krzeseł
przesuwanie stołów
przesuwanie szaf
14. Czy były uszkodzenia budynków ?rysy w stropach
rysy w powałach
rysy w ścianach
pęknięcia w murach
rysy tynków
odpadanie gzymsów
spadanie dachówek
pękanie kominów

inne szkody:
15. Czy były zmiany poziomu wody w studniach ?tak
nie

O ile centymetrów?
16. Czy wstrząsowi towarzyszyły zjawiska akustyczne ?tak
nie

Kiedy:

Jakiego rodzaju:

nagły huk
grzmot
przeciągłe dudnienie
jak jadący samochód
jak jadący traktor
jak jadący pociąg

Natężenie odgłosów:


słabe
dość mocne
bardzo mocne
17. Czy był niepokój wśród zwierząt? tak
nie

Jakich zwierząt:
18. Inne ciekawe spostrzeżenia: