Materiały edukacyjne
Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi
Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

PLAKATY - PDF [Page in Polish]

Informacje są na stronie opisowej dla materiałów edukacyjnych.

Zaleca się pobranie plakatu i zapis na dysk, następnie oglądanie plików pdf lokalnie. Zdarzają się problemy z kodowaniem polskich znaków przy oglądaniu plakatów on-line w przeglądarce.

Plakaty podlegają ochronie z tytułu praw autorskich.

01 Budowa Ziemi 02 Intensywność, Magnituda, Energia 03 Historia Sejsmologii 04 Lokalizacja trzęsień
05 Polska Sieć Sejsmologiczna 2010 r. 06 Sejsmiczność Polski 07 Sejsmiczność Ziemi 08 Sejsmografy
09 Trzęsienie ziemi na Podhalu 2004 r. 10 Śląskie Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu 11 Trzęsienia ziemi w Obwodzie Kaliningradzkim w 2004 r. 12 Obserwatoria sejsmologiczne w Krakowie
13 Obserwatorium sejsmologiczne w Ojcowie 14 Obserwatorium geofizyczne w Książu 15 Tsunami 16 Wstrząsy indukowane
17 Ocena zagrożenia sejsmicznego 18 Sejsmiczne badania struktury Ziemi 19 Wulkanizm 20 Plutonizm